High Above the Clouds / Hoog bo die wolke

English version

This will be recorded as one of my most beautiful memories ever. We are on an Egypt Air flight from Amsterdam to Cairo.

Deon and I always listen to Paul Wilbur’s ‘Shema’ together on shared earphones when they play the Islamic prayers on the small screen – something that is done before every flight. Normally I switch my phone off after this, because I want to keep it charged should I need to make a call after we have landed. But today I keep listening. The time between sitting on the tarmac and take off can be a bit boring sometimes.

It is a majestic feeling when a plane jets into the air with the forceful sounds of Verdi’s ‘Nabucco’ in your ears. Outside the lush green landscape of Amsterdam is left on the ground as the plane swoops through the thick clouds to glide above them. This is one of the most beautiful pictures my eyes ever had the privilege of seeing! The cotton wool-like clouds are bundled onto each other with no earth to see down below. The music is still playing while I hear my spirit whisper in my heart: “Thanks for beautiful things, Father!” and “Thanks for all the undeserved treats. Thanks for all the places we see that I’ve never thought I would see and thanks for seeing some more than once!”

And then I heard the Halleluja choir with ‘Ode to Joy’ and Susan Boyle sings ‘Then sings my soul’, while mine sings with. I ‘halleluYAH’ on with Leonard Cohen and Delaney en Bonnie’s ‘Never Ending Song of Live’ follows passionately. Then André Rieu’s orchestra played “Auld Lang Syne’ and I long to be with my family and I wonder what they are all doing on this spring Sunday afternoon in South Africa. While I’m still wondering Neil Diamond makes a ‘Beautiful Noise’ and on the note of ‘Hava Nagila’ I have to close the plane window a bit, because the son reflects quite sharply from the Alps down below.

My finger chooses Josh Grobin’s ‘Jesu, Joy of Man’s Desire’ almost automatically, because one always tends to feel closer to heaven so high up in the air.

In the aisle seat Michael sat cramped-in and reads his new book and in the middle, next to me Deon rests on his forehead against the front seat, trying to sleep. I trust on his cell phone today should we need to make calls on the other side. For now my phone’s battery will help Josh fly high above the clouds over Europe.

Afrikaans

Hierdie sal in my onthou opgeteken word as een van die mooiste memoeries ooit! Ons is op ‘n Egypt Air-vlug oppad terug van Amsterdam na Kaïro.

Ek en Deon luister altyd na die ‘Shema’ van Paul Wilbur oor gedeelde oorfone as hulle die Islamitese gebede op die klein skerm wys – iets wat voor elke vlug gedoen word. Normaalweg skakel ek my foon hierna af, omdat ek nie die battery wil pap maak nie vir ingeval ek dit nodig sou kry nadat ons geland het. Maar vandag hou ek aan luister. Die tyd tussen in die vliegtuig sit op die aanloopbaan en opstyg kan nogal vervelig wees.

Dis ‘n majestieuse gevoel as ‘n straler opstyg met Verdi se ‘Nabucco’ se klanke in jou ore. Buite het ons die lowergroen landskap van Amsterdam op die grond gelos en die vliegtuig het die dik wolke ingeswiep – na waar ons bokant hulle sweef. Dit is een van die mooiste, mooiste prentjies wat my oë ooit die voorreg gehad het om te sien! Die wolke is soos watte-berge op mekaar gestapel, met niks aarde onder ons te sien nie. Die musiek hou aan speel, terwyl ek my gees in my hart hoor fluister: “Dankie vir mooi dinge, Vader!” en “Dankie vir al die onverdiende voorregte. Dankie dat ons plekke kan sien wat ek nooit gedink het moontlik is nie en party wéér kan sien.”

En toe hoor ek die Halleluja-koor en ‘Ode to Joy’ en Susan Boyle sing ‘Then sings my soul’, terwyl myne saam sing. En ek ‘halleluYAH’ verder saam met Leonard Cohen. En Delaney en Bonnie se ‘Never Ending Song of Live kom tussen-in en toe ek weer hoor, speel André Rieu se orkes “Auld Lang Syne’ en ek verlang na my familie en wonder wat doen hulle op dié lente Sondagmiddag in Suid-Afrika. Terwyl ek nog wonder, maak Neil Diamond ‘n ‘Beautiful Noise’ en op die nota van ‘Hava Nagila’ moet ek eers die vliegtuigvenstertjie ‘n bietjie toetrek, want die sonnetjie skyn nogal skerp so hoop bo in die lug waar dit van die Alpe af reflekteer. My vinger kies so half outomaties Josh Grobin se ‘Jesu, Joy of Man’s Desire’, want ‘n mens voel mos maar altyd ‘n bietjie nader aan die hemel so hoog bo in die lug.

In die gangsitplek sit Michael ingeprop en lees sy nuwe boek en langs my in die middel, sit-lê Deon op sy voorkop teen die sitplek voor hom en probeer slaap. Ek vertrou maar vandag op sy selfoon, sou daar ‘n ‘vir ingeval’ anderkant die landing wees. Vir nou help my foon se battery eers vir Josh om hoog te vlieg bo die wolke bokant Europa.

© 2016 – I, Fielies (Riëtte) De Kock tries hard to be a Proverbs 31-woman – excellentest wife, finest mom, greatest lover and successful ‘wordpreneur’ all at the same time. I share my current living space in Cairo, Egypt, with my husband, young adult son, the building’s ginger cat, her friend and two kittens (so far) – and the space in my head with way too many ideas and multitudes of story characters to function normally .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s